Cynghorwyr / Councillors

Cynghorwyr/Councillors

Cysylltwch trwy’r Clerc/Contact through the Clerk

Iorwerth Roberts
Sioned Wyn
Eirian Huws
Gethin Parry
Bob Parry
Pat Roberts

Heledd Eddings

John Earnshaw

Eve Law-Shui Nicholson