Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Bryngwran

Enter details below to contact the clerk of the Bryngwran community Council

Graham Owen, Clerk, Parc Uchaf, Rhosmeirch, Llangefni, Anglesey, LL77 7NQ Tel 01248 750974

Enw / Name

Ebost / Email

Pwnc / Subject

Neges / Message