Bryngwran

Croeso / Welcome

Mae Bryngwran yn bentref a chymuned yn y sir Gymreig Môn, a leolir ar yr A5 Cefnffordd Llundain I Gaergybi. Mae’n gorwedd 8 milltir i’r gorllewin o Langefni, a 7 milltir i’r de-ddwyrain o Gaergybi, ac mae’n cynnwys pentrefi Bryngwran, Capel Gwyn a Engedi. Yng nghyfrifiad 2001 roedd gan y gymuned boblogaeth o 781.

Map of Bryngwran Area

Bryngwran is a village and community in the Welsh county of Anglesey, located on the A5 London to Holyhead trunk road. It lies 8 miles west of Llangefni, and 7 miles south east of Holyhead, and includes the villages of Bryngwran, Capel Gwyn and Engedi. At the 2001 census the community had a population of 781.