Cysylltwch / Contact

Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer

Cyngor Cymuned Bryngwran Community Council

Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB

Ffôn/Tel: 01286 678989

bryngwrancc@btinternet.com

www.bryngwran.org