Cysylltwch / Contact

Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer

Cyngor Cymuned Bryngwran Community Council

Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB

Ffôn/Tel: 01286 678989

Gellir gwneud galwadau ffôn rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Ni chaniateir ymweliadau personol i gyfeiriad cartref y Clerc. Cysylltwch â’r Clerc os hoffech drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb.

Telephone calls can be made between 10am to 4pm Mondays to Fridays.
Personal visits to the Clerk’s home address are not permitted. Please contact the Clerk if you wish to arrange a face to face appointment.

bryngwrancc@btinternet.com